Dr. sc. Vladimir Jelavić

Dopredsjednik udruge

Završio Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je doktorirao iz specijalističkog područja energetska postrojenja. Radi od 1981. godine u Institutu za elektroprivredu u Zagrebu, na studijama iz područja energetike, zaštite okoliša i nuklearne sigurnosti. Završio niz specijalističkih tečajeva u inozemstvu i radio na studijama sigurnosti odlaganja radioaktivnog otpada u tvrtki Bechtel u SAD. U tvrtki EKONERG od 1997.-2003. godine vodio je odjel za zaštitu atmosfere, i bio predsjednik nadzornog odbora tvrtke. U hrvatskom uredu Programa za razvitak ujedinjenih naroda (UNDP) u razdoblju 2001.-2003. vodi područje energetike, održivog razvoja i zaštite okoliša. U to vrijeme pokrenuta su tri nacionalna projekta financirana od Globalnog fonda za okoliš: Projekt poticanja energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, projekt poticanja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i projekt zaštite biološke raznolikosti Jadrana. Od 1994.-2003. uz svoj redovan posao, bio je voditelj tehničkog odbora TK207 – Sustavi upravljanja okolišem (norme ISO 14000) i tehničkog odbora 147 – Emisije u atmosferu, pri Državnom zavodu za standardizaciju i mjeriteljstvo.

U razdoblju od 2004. do 2005. radi u Republici Sloveniji kao predstavnik Hrvatske elektrorivrede u dvočlanoj upravi Nuklearne elektrane Krško.

Od 2006. godine radi u EKONERG-u kao voditelj projekata, savjetnik direktora i danas kao direktor Odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj. Ovlašteni voditelj izrade studija utjecaja na okoliš i ostalih elaborata zaštite okoliša, prema propisima Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Sudjelovao je u izradi ili vodio 120 studija, elaborata i projekata, objavio je 12 originalna znanstvena rada. Vodio je višegodišnje projekte financirane iz fondova EU i Globalnog fonda za okoliš UN-a.

Od samog početka uključen je poslove vezane za pitanje politike klimatskih promjena i energetike, od kojih se izdvajaju:

  • Voditelj tima za pripremu Nacionalnih izvješća Republike Hrvatske okvirnoj konvenciji Ujedijenih naroda o promeni klime
  • Voditelj i član tima za izradu inventara emisije stakleničkih plinova Republike Hrvatske i projekcije emisija
  • Voditelj izrade strategija i planova iz područja politike klimatskih promjena
  • Član pregovaračkog tima za Kyotski protokol od 2000. godine
  • Član pregovaračkog tima za pristupanje Europskoj uniji za područje klimatskih promjena
  • Voditelj izrade tehničke dokumentacije za pregovore korekciji bazne godine za RH (Odluka 7/CP12 UNFCCC-a)
  • Član tima za izradu energetske strategije Republike Hrvatske 2004. i 2011. godine
  • Voditelj izrade prijedloga Nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije prema obvezi klimatsko-energetskog paketa
  • Voditelj projekata vezanih za izvještavanje, projekcije i izrade planova o emisijiam i odlivima CO2 u sektoru korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo (LULUCF)