Vladimir Kalinski

Dr.sc. Vladimir Kalinski, rođen je 1969. g. u Sv. Ivanu Zelini. Diplomirao je 1996. g. na Zajedničkom studiju geologije između Rudarsko-geološko-naftnog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na smjeru Geologija s paleontologijom. Na magistarski studij (pred-bolonjski) krenuo je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u području Geoznanosti, a zatim nastavio na Sveučilištu Tuebingen u Njemačkoj gdje je 2002. g. i magistrirao na Institutu za geofiziku (međunarodni studij: Applied Environmental Geoscience) s temom Environmental Hotspot Screening/Monitoring in Spremberg & Weisswasser area, Germany: Deatiled Surface/Soil Profile Magnetics (Snimanje/praćenje žarišnih točaka u okolišuna u okolici gradova Spremberg i Weisswasser, Njemačka: Detaljni magnetski profili površinskoog tla). Titulu doktora prirodnih znanosti stekao je 2013 godine na Sveučilišta u Zagrebu, na Sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom doktorskom studiju “Upravljanje okolišem”. Tema disertacije bila je Procjena klimatskih promjena do kraja XXI. stoljeća s posebnim osvrtom na hrvatsku obalu i turizam – utjecaji, ranjivosti i prilagodbe.

Profesionalnu karijeru započeo je 1998. godine kao Mlađi asistent na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo, and nakon povratka s magisterija u Njemačkoj radio je kao Voditelj odjela vode i more u Agenciji za zaštitu okoliša, uglavnom na poslovima uspostave i praćenja stanja okoliša preko indikatora okoliša, a za područje kopnenih voda i Jadranskog mora. Od 2005 godine počinje raditi kao neovisni konzultant u području okoliša, a kasnije i klimatskih promjena. U svojstvu konzultanta radio je za niz domaćih i stranih agencija, institucija, konzultantskih kuća i međunarodnih organizacija (npr. EU AID, UNDP, GIZ, WB i dr.). Nekoliko godina bio je i zaposlenik UNDP-a u Hrvatskoj te njemačke državne organizacije GIZ, na području JI Europe.

Bio je voditelj/koordinator nekoliko nacionalnih projekata i jednog regionalnog (JI Europa) projekta u sektoru mitigacije klimatskih promjena – točnije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Kao član konzultantskih timova ili samostalno, radio je na niz klimatskih projekata financiranih od strane EU, WB, GEF/UNDP, a u svojstvu stručnjaka za klimatske promjene u području mitigacije i prilagodbe. Od proljeća 2008 do početka 2009 godine bio član tima UNDP Hrvatska koji je radio na prvom hrvatskom nacionalnom izvješću o utjecaju klimatskih promjena na različite sektore. Od petog mjeseca 2014 do početka 2015 godine bio je član tima stručnjaka koji su radili na evaluaciji EU programa pomoći za okoliš i klimu 2007-2013, za tzv. Istočne partnerske zemlje (Armenija, Azrebajdžan, Bjelorus, Gruzija, Moldova i Ukrajina), s ciljem prijedloga finaciranja i sadržaja programa pomoći za razdoblje do 2020 godine.

Gospodin Kalinski je pohađao niz specijalističkih tečajeva s područja geoznanosti, upravljanja morskim i obalnim resursima, energetske efikasnosti te prilagodbi na klimatske promjene. Područje užeg interesa su mu utjecaji, ranjivosti i prilagodbe na klimatske promjene.

Izvrsno se služi engleskim jezikom, a poznaje i osnove ruskog, španjolskog i njemačkog.