Robert Pašičko

Robert Pašičko

Robert Pašičko obranio je doktorsku disertaciju o konkurentnosti niskougljičnih tehnologija u uvjetima trgovanja emisijama i klimatskih promjena, u sklopu PhD programa “Sustainable Energy and Environment in Western Balkans” koodiniranog od strane Norveškog Tehničkog Sveučilišta, na Sveučilištu u Zagrebu (Fakultet elektrotehničke i računalstva). Diplomirao je elektrotehniku 2003. godine (smjer: Energetske tehnologije, tema: „Određivanje parametara vjetroelektrana“) i menadžment 2008. (Diploma Study in Management, DSM), oboje na Sveučilištu u Zagrebu.

Posljednjih pet godina zaposlen je u UNDP Hrvatska kao Voditelj tima za niskougljični razvoj, gdje vodi tim od 6-12 ljudi. Sudjelovao je u izradi brojnih nacionalnih strateških i zakonodavnih dokumenata u području energetike i klimatskih promjena (Strategija energetskog razvoja, Zakon o obnovljivim izvorima energije, Pravilnik o instalaterima sunčanih elektrana i slično). Bio je koordinator rada na izradi Okvira za niskougljičnu strategiju RH, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, te bio dio tima za pripremu natječaja za izradu Strategije. Trenutno vodi aktivnosti nacionalnog partnera (UNDP-a) u više projekata financiranih iz EU i usmjerenih prema održivom razvoju energetike koji pridonosi razvoju lokalnih poslova i ekonomije, financiranih iz programa Intelligent Energy Europe i i dva projekta financirana iz istraživačkog programa FP7 (Framework Package 7). Vodi i nekoliko nacionalnih projekata usmjerenih prema zelenoj energetici u Hrvatskoj, Tadžikistanu i Kirgistanu.

U periodu 2005.-2009. bio je zaposlen kao vanjski suradnik na Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računalstva u Zagrebu, gdje je radio i vodio rad na projektima obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, trgovanja emisijama i održivog razvoja (financiranih iz FP6, FP7 programa, suradnje s industrijom i nacionalnih projekata). Tijekom tog vremena, bio je aktivan u radu sa studentima (mentoriranje u pisanju završnih, diplomskih i magistarskih radova), te sudjelovao u nastavi u predmetima iz „grupe energetika-okoliš-ekonomija“. Prethodno je bio zaposlen dvije godine u EXOR-u na projektima reguliranja i zaštite elektroenergetskog sustava.

Aktivni je član Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Hrvatske udruge za smanjenje CO2 otiska (HUCO2) te suosnivač Zelene energetske zadruge (ZEZ). Posljednjih nekoliko godina bio je na nekoliko višemjesečnih stručnih i znanstvenih usavršavanja (Norveška, Tajland, Austrija). Kontinuirano sudjeluje u nastavi na predmetu „Energetsko ekonomski modeli izgradnje elektroenergetskog sustava) na FER-u, te svake godine mentorira izradu nekoliko magistarskih radova (od kojih je četiri dobilo godišnje nagrade za najbolji ili posebno zapažen diplomski ili magistarski rad).

Snažno vjeruje da održivi razvoj i energetski sustav baziran na 100% obnovljivim izvorima energije do 2050. godine, koji uzima u obzir utjecaj na okoliš i društvenu ravnopravnost nema alternativu. Da bi se to postiglo, potrebno pružiti kontinuiranu izobrazbu stručnjaka i kvalitetnije povezati sve dionike u društvu, pri čemu visoka učilišta trebaju biti pokretač promjena.