Načela udruge

Udruga promiče smanjenje ugljičnog otiska, uvažavajući mogućnosti i specifičnosti poslovnih i drugih subjekata koji su izvori emisije

Udruga uvaža princip podijeljene i različite odgovornosti na globalnoj razini ‘common but differentiate responsibility’

Udruzi je prioritetno smanjenje vlastitog otiska ali prihvaća globalno učinkovita rješenja koja doprinose općem boljitku (Kyoto mehanizmi - projekti čistog razvoja, trgovanje emisijom, zajednički projekti provedbe, novi mehanizmi post-Kyoto dogovora)

Udruga polazi od načela da strategijski i dugoročno svi poslovni i ostali subjekti trebaju djelovati proaktivno u cilju smanjenju ugljičnog otiska principom održivog razvoja

Udruga smatra da se cilj prema minimalnom ugljičnom otisku ostvaruje dugoročno i postupno, prijelazna i privremena rješenja koja odstupaju od cilja, a uvjetovana su specifičnostima, moraju imati viziju izlaska s poznatim rokovima