Članovi Upravnog odbora Udruge

Marija Pujo Tadić

Diplomirala je 1993. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a od 1993. do 1995. godine bila je zaposlena na mjestu savjetnika u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša, te Ministarstvu pravosuđa, da bi od 1999 g. bila imenovana za sutkinju Prekršajnog suda u Zagrebu, Gospodarski odjel, gdje je između ostalih sudila i u kompleksnim predmetima Zaštite i onečišćenja okoliša, te je u mandatnom razdoblju 2005-2009. godine imenovana Sucem časti pri Sudu časti Hrvatske gospodarske komore.

Vladimir Jelavić

Završio Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je doktorirao iz specijalističkog područja energetska postrojenja.Sudjelovao je u izradi ili vodio 120 studija, elaborata i projekata, objavio je 12 originalna znanstvena rada. Vodio je višegodišnje projekte financirane iz fondova EU i Globalnog fonda za okoliš UN-a.

Bruno Saftić
Aleksandra Samardzic/pixsell.hr

Bruno Saftić

Diplomirao na Zajedničkom studiju geologije Sveučilišta u Zagrebu 1989. i od tada radi na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu gdje je i doktorirao 1998. god. s temom iz geoloških istraživanja miocenskih naslaga u hrvatskom dijelu Panonskog bazena. Kao docent od 1998. i izvanredni profesor od 2003. bavi se istraživanjima građe podzemlja usmjerenim na ležišta nafte, plina i ugljena.

Vladimir Kalinski

Gospodin Kalinski je pohađao niz specijalističkih tečajeva s područja geoznanosti, upravljanja morskim i obalnim resursima, energetske efikasnosti te prilagodbi na klimatske promjene. Područje užeg interesa su mu utjecaji, ranjivosti i prilagodbe na klimatske promjene.

Robert Pašičko

Posljednjih pet godina zaposlen je u UNDP Hrvatska kao Voditelj tima za niskougljični razvoj, gdje vodi tim od 6-12 ljudi. Sudjelovao je u izradi brojnih nacionalnih strateških i zakonodavnih dokumenata u području energetike i klimatskih promjena (Strategija energetskog razvoja, Zakon o obnovljivim izvorima energije, Pravilnik o instalaterima sunčanih elektrana i slično).

 

 

Edita Bajrektarević

Tajnik udruge

Edita Bajrektarević, rođena u Zagrebu 1980. godine. Diplomirala je 2003. godine na studiju ekonomije poduzetništva na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Specijalistički diplomski studij poduzetničkog menadžmenta završava 2013. godine na temu "Model upravljanja poslovnim promjenama u sektoru prodaje".