Izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić, dipl. ing. geol.

Diplomirao na Zajedničkom studiju geologije Sveučilišta u Zagrebu 1989. i od tada radi na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu gdje je i doktorirao 1998. god. s temom iz geoloških istraživanja miocenskih naslaga u hrvatskom dijelu Panonskog bazena. Kao docent od 1998. i izvanredni profesor od 2003. bavi se istraživanjima građe podzemlja usmjerenim na ležišta nafte, plina i ugljena, a u posljednje vrijeme primjenom istih postupaka na procjenu potencijala za geološko skladištenje ugljičnog dioksida.

Objavio je u koautorstvu dvije knjige („Protokol iz Kyota. Ostvarenje i budući razvoj, zakonodavstvo, strategije, tehnologije“ i „Ugljen: Sigurna energija“), 19 znanstvenih radova u časopisima i bio mentor 5 disertacija od kojih su dvije teme iz područja naftnorudarskih i geoloških istraživanja svojstava sedimenata u kojima bi se mogla izgradti podzemna skladišta ugljika. Od 2005. vodio je u Hrvatskoj istraživanja u sklopu 6 projekata Okvirnih programa EU, te izradu dvije studije u RH o mogućnostima dekarbonizacije energetike i industrije izgradnjom sustava za kaptiranje stacionarnih izvora CO2, transport i geološko skladištenje u dubokom podzemlju (engl. Carbon Capture and Storage). Kao predstavnik fakulteta član je Upravnog odbora organizacije ENeRG – European Network for Research in Geo-energy i član CO2GeoNet Association - The European Network of Excellence on the Geological Storage of CO2.

Foto: Aleksandra Samardzic/pixsell.hr