Zrakoplovne djelatnosti u sustavu ETS-a

Od 2012. godine EU je uključila zrakoplovne djelatnosti u sustav trgovanja emisijskim jedinicama Zajednice. Hrvatska će u punom opsegu početi primjenjivati sustav trgovanja i na zrakoplovstvo od 1. siječnja 2014. godine kad će Hrvatska će preuzeti administriranje nad operaterima zrakoplova za odlazne i dolazne letove iz EU te kad će u navedene obveze biti uključeni i letovi iz/na aerodrome u Hrvatskoj i prema/iz država izvan područja EGP-a, koji se u pregovaračkim stajalištima vode kao dodatni letovi.

Činjenica da je EU u sustav trgovanja uključila i kompanije iz država koje nisu članice je izazvalo protivljenje drugih država. Slijedom velikog zanimanja za ovu temu EU organizira prezentacije i odražava bilateralne sastanke ukazujući kako je sektor avijacije uključen zbog velikog rasta emisija iz ovog sektora. Međunarodni letovi kao ni brodski prijevoz nisu u okviru Kyotskog protokola bili pokriveni s mjerama. EU ne smatra to jednostranim činom jer su već SAD uvele dodatne mjere osiguranja na EU aerodromima zbog sigurnosti, pa tako EU sada uvodi ETS zbog klimatskih promjena. Ako države uvedu slične mjere kojima smanjuju emisije, mogu biti isključene iz sustava. Mjere trebaju pridonijeti ekvivalentnom smanjenju emisija od njihovih operatera zrakoplova, što znači 5% u odnosu na 2012. godinu. Preko 100 nerazvijenih država će biti isključeno iz EU-ETS-a. Financijska sredstva prikupljena od operatera zrakoplova van EU će se moći koristiti u cijelom Svijetu za klimatske programe.

EK nastavlja bilateralne razgovore s trećim zemljama koje se protive uključivanju međunarodnog zrakoplovstva u sustav EU ETS-a te s aktivnostima kako bi se postigao napredak u vezi s globalnim rješenjem ovog pitanja u okviru Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO).

Operateri zrakoplova dužni su pratiti i izvješćivati o emisijama stakleničkih plinova koje nastaju obavljanjem zrakoplovne djelatnosti te imaju obvezu predati količinu emisijskih jedinica koja odgovara njihovim emisijama. Obveze se odnose na sve letove iz/na aerodrome na teritoriju članica. Pojedine operatere zrakoplova administriraju članice kojima su izdale licenciju ili su im pripisani kao državi članici za upravljanje zbog najvećih pripisanih emisija (najveći broj letova dotične kompanije). Vezano za navedenu obvezu, operateri zrakoplova su tijekom 2010. godine morali pratiti tonske/kilometre na bazi kojih će dobiti 85% besplatnih emisijskih jedinca, a 15% će morati kupiti putem aukcije. Za dodatne letove će operatori zrakoplova dobiti besplatne emisijske jedince temeljem podataka o tonskim kilometrima, koje su obvezni pratiti tijekom 2012. godine. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je izdalo odobrenje za planove praćenja tonskih kilometra za 29 kompanija.

Također će besplatne emisijske jedinice moći dobiti novi operateri zrakoplova i oni koji značajno povećaju svoje poslovanje. Operateri zrakoplova će moći kupovati emisijske jedinice od postrojenja, ali postrojenja neće moći kupovati emisijske jedinice od operatera zrakoplova. Isključeni su avioni mase manje od 5700 kg, vojni, policijski i carinski avioni. Također su isključeni operateri zrakoplova koji ostvaruju manje od 243 leta tijekom tri uzastopna četveromjesečja.

Od 2010. godine odlazne i dolazne letove prema državama članicama EU te obveze hrvatskih operatera zrakoplova administriraju države članice EU koje su određene za upravljanje za svakog operatera zrakoplova iz trećih država. Tako je Njemačka nadležna za administriranje hrvatskog operatera zrakoplova Croatia Airlines, i Vladinog zrakoplova, a Francuska za Dubrovnik Airlines.