Sastanak 5. srpnja 2013. godine

Na sastanaku od 5. srpnja 2013. godine Hrvatska udruga za smanjenje ugljičnog otiska u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Agencijom za zaštitu okoliša okupila je veliki broj hrvastskih operatera koji su uz predavanje i praktične aktivnosti saznali sve o planovima praćenja emisija u razdoblju trgovanja 2013. godine. Na radionici se predavalo i o aktualnim propisima i izmjenama u novom sustavu praćenja emisija stakleničkih plinova u odnosu na stari sustav, a predavanje je obuhvatilo i predavanje o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u trećem razdoblju ETS-a.

Sastanak je bio izuzetno dimnamičan i koristan za sve sudionike koji su aktivno sudjelovali uz brojna pitanja i razmjenu vlastitih iskustava.