Izmjena i dopuna Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske uvodi geološko zbrinjavanje CO2

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je prijedlog Izmjene i dopune Strategije prostornoga uređenja Republike Hrvatske. Izmjene se odnose na dio koji uređuje smjernice i prioritete za postizanje ciljeva prostornog razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini, u pogledu razvoja državne infrastrukture u dijelu sustava prometne i energetske infrastrukture. Stručna i najšira zainteresirana javnost pozvana je da dostavi primjedbe i prijedloge na adresu strategija@mgipu.hr, do 12. ožujka 2013.

U dijelu Strategije koji govori o ciljevima i smjernicama energetskog razvoja, dodan je cilj: zbrinjavati CO2 u geološkim strukturama